Trastorn bipolar: Comunicació i aliança terapèutica

Iván Sánchez
El vincle o aliança terapèutica (AT) es basa en una relació recíproca, basada en la confiança, autenticitat, empatia, respecte i compromís en les tasques a realitzar durant el procés psicoterapèutic. Aquesta, s’inclou com activitat principal en tots els models de psicoteràpia. Tanmateix, l’aliança ha estat predictora juga un paper clau en la obtenció d’uns millors resultats terapèutics, adherència i prevenció de recaigudes en persones amb trastorn bipolar (TAB) i altres trastorns mentals o afectius. Per aquesta raó, ha incrementat l’interès i el desenvolupament d’instruments específics que mesurin aquest constructe, com seria el cas del Working Alliance Inventory (WAI). Aquest instrument és el més utilitzat en els estudis que mesuren l’aliança terapèutica.Per aquest motiu, la hipòtesi del present treball és evidenciar si una puntuació elevada en el (WAI) podria reportar una disminució de la simptomatologia depressiva i somàtica, en un cas de disseny únic, diagnosticat de TAB-II.Els objectius d’aquest estudi són; 1. Observar la eficàcia del tractament, 2. Mesurar aliança terapèutica en una fase intermitja del tractament, 3. Identificar quina/es sub-escala/es del WAI influeixen en la millora terapèutica 4. Analitzar el grau de concordança entre terapeuta i pacient.La metodologia emprada i disseny han estan de caire quantitatiu. Per l’anàlisi estadístic s’ha utilitzat el SPSS 25.Els resultats obtinguts són modestos, mostrant que hi ha discrepàncies del 0,40% vers l’AT entre terapeuta i pacient. No obstant això, no han estat concloents degut a la baixa representativitat de la mostra i manca de grup control per a establir relacions de causalitat.
Published by isanchezmarti
Send Message to Iván Sánchez
14:50 | 27/01/18 | 201
Recorded using Version 3.13.1

Rate this video

Share video presentation

Embed video presentation (in LMS, Website, or WordPress)


CommentsDue Process Models
12:53 | 3,045

Development
44:53 | 3,032

IMPORTANCE OF INDIAN
09:05 | 1,474

cuidados en el embar
13:12 | 1,516

Drug testing and Leg
14:07 | 4,033

Chemistry Project
03:13 | 1,182


Slideator

Formerly known as PresentationTube, a global community for recording and sharing video presentations. Developed with YouTube

Child Safety
Safe for Kids

Slideator © 2016-2022 Copyright