Trastorn bipolar: Comunicació i aliança terapèutica

Iván Sánchez
El vincle o aliança terapèutica (AT) es basa en una relació recíproca, basada en la confiança, autenticitat, empatia, respecte i compromís en les tasques a realitzar durant el procés psicoterapèutic. Aquesta, s’inclou com activitat principal en tots els models de psicoteràpia. Tanmateix, l’aliança ha estat predictora juga un paper clau en la obtenció d’uns millors resultats terapèutics, adherència i prevenció de recaigudes en persones amb trastorn bipolar (TAB) i altres trastorns mentals o afectius. Per aquesta raó, ha incrementat l’interès i el desenvolupament d’instruments específics que mesurin aquest constructe, com seria el cas del Working Alliance Inventory (WAI). Aquest instrument és el més utilitzat en els estudis que mesuren l’aliança terapèutica.Per aquest motiu, la hipòtesi del present treball és evidenciar si una puntuació elevada en el (WAI) podria reportar una disminució de la simptomatologia depressiva i somàtica, en un cas de disseny únic, diagnosticat de TAB-II.Els objectius d’aquest estudi són; 1. Observar la eficàcia del tractament, 2. Mesurar aliança terapèutica en una fase intermitja del tractament, 3. Identificar quina/es sub-escala/es del WAI influeixen en la millora terapèutica 4. Analitzar el grau de concordança entre terapeuta i pacient.La metodologia emprada i disseny han estan de caire quantitatiu. Per l’anàlisi estadístic s’ha utilitzat el SPSS 25.Els resultats obtinguts són modestos, mostrant que hi ha discrepàncies del 0,40% vers l’AT entre terapeuta i pacient. No obstant això, no han estat concloents degut a la baixa representativitat de la mostra i manca de grup control per a establir relacions de causalitat.
Published by isanchezmarti
Send Message to Iván Sánchez
14:50 | 27/01/18 | 238
Recorded using Slideator Recorder for Windows

Rate this video

Share video presentation

Embed video presentation (in LMS, Website, or WordPress)


CommentsRESEARCH PROPOSAL
03:56 | 9,488

Employment Discrimin
09:48 | 3,764

Humans Rights and Cr
12:28 | 8,832

Oncology Nursing Soc
06:03 | 12,960

what is devops 2 sm
12:50 | 6,362

CCTV Surveillance
16:07 | 14,312


Slideator

Formerly known as PresentationTube, a platform for recording and sharing video presentations.

Compatible with

Developed with YouTube


Slideator © 2016-2022 Copyright